Documenten
Voordelen
 • Verzekeringen afgestemd op risico's voor architecten
 • Uitstekende voorwaarden
 • Scherpe premies
 • Kennis van de branche
 • Vaste contactpersonen
 • Volledig assortiment, dus alle zaken onder één dak
 

Computerverzekering

Deze verzekering is bedoeld om de kosten te dekken voor (nieuwe) computerapparatuur (inclusief randapparatuur) bij plotselinge en onvoorziene materiële beschadigingen. Deze verzekering geldt niet voor elektronische agenda’s, PDA’s, foto- en filmcamera’s, beamers en lcd- of plasmaschermen.

Bijzonderheden

Voor de vaststelling van het verzekerde bedrag voor deze verzekering gaan we uit van de nieuwwaarde van de te verzekeren objecten. Per risicoadres moet u het totale verzekerde bedrag opgeven.

Dekking

De computerverzekering dekt plotselinge en onvoorziene materiële beschadiging van de verzekerde zaken en diefstal.

Verzekerd zijn: pc’s, servers, mainframes, laptops, CAT apparatuur en de bijbehorende randapparatuur.

Transportrisico meeverzekeren

Als u een laptop heeft, kunt u ook het transportrisico meeverzekeren. In dat geval zijn de kosten als gevolg van beschadiging en verlies ook gedekt als u onderweg bent (dus buiten de verzekerde locaties).

Uitsluitingen

Waarvoor biedt de verzekering geen dekking? Schade als gevolg van:

 • Extra kosten (Rubriek II van de voorwaarden) en Reconstructiekosten (Rubriek III van de voorwaarden)
 • Aardbeving en vulkanische uitbarsting
 • Overstroming
 • Instorten van gebouwen
 • Molest
 • Atoomkernreacties
 • Verduistering en vermissing
 • Schade die met opzet of met goedvinden van de verzekerde is veroorzaakt
 • Slijtage, roest, corrosie, oxidatie
 • Beschadiging door blootstelling aan te hoge temperaturen
 • Beschadiging of verlies van informatiedragers als gevolg van diefstal uit niet afgesloten vervoermiddelen, tenzij dit tijdens laden of lossen is gebeurd

Eigen risico

U heeft geen eigen risico.

 
 

Aon Verzekeringen

088 - 810 81 74

Post:
Aon Verzekeringen
Postbus 59
2200 AB Noordwijk

Stel uw vraag via e-mail