Voordelen
 • Concurrerende premies en gunstige voorwaarden
 • Speciaal ontwikkeld voor architecten
 • Makkelijk en snel uw premie berekenen
 • Expertise van Aon
 • Overzichtelijke online polismap
 • Eén aanspreekpunt voor zakelijke én particuliere verzekeringen
 • Ook voor haar medewerkers en hun gezin
 

Gebouwenverzekering

De gebouwenverzekering is bedoeld voor eigenaren/bezitters van een gebouw. Met deze verzekering dekt u zich in tegen kosten die u maakt wanneer u uw bedrijfspand na bijvoorbeeld een brand of lekkage moet laten herstellen of herbouwen.

Dekking

Deze verzekering biedt een zeer uitgebreide dekking.

 • Brand, ontploffing, blikseminslag en schade door vliegtuigen
 • Storm (windsnelheid van minimaal 50 kilometer per uur)
 • Olie, hagel en sneeuw
 • Water
 • Het breken van aquaria
 • Het doorbreken van de geluidsbarrière
 • Rook en roet, onvoorzien uit verwarmingsinstallaties
 • Afgevallen of uitgestroomde lading
 • Paarden, vee en huisdieren, als ze geen eigendom zijn van de verzekerde
 • Het omvallen van kranen of heistellingen
 • Het breken van de ruiten (schade aan ruiten zelf is niet gedekt)
 • Ongeregeldheden
 • Kappen en snoeien van bomen
 • Aardverschuiving, meteoorstenen
 • Inbraak of poging daartoe
 • Overval, beroving en/of afpersing
 • Aanrijding en aanvaring

Uitsluitingen

Waarvoor biedt de verzekering geen dekking? Schade als gevolg van:

 • Hagel, sneeuw en regen, dat naar binnen is gekomen door openstaande deuren, ramen of luiken
 • Overstromingen (bezwijken van dijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen)
 • Opzet of schade met goedvinden van de verzekerde
 • Molest
 • Atoomkernreacties
 • Aardbevingen of vulkanische uitbarstingen

Eigen risico

In geval van schade door storm geldt een eigen risico van 2 ‰ van het verzekerd bedrag met een minimum van € 500,- en een maximum van € 1.000,-

Premie

Premie is op aanvraag. In sommige gevallen wijkt de premie af. Dit geldt voor locaties met:

 • Een afwijkende bouwaard
 • Een herbouwwaarde van meer dan € 1.000.000,-

U kunt de hoogte van deze premies opvragen via bna@aon.nl

 
 

Aon Verzekeringen

bna@aon.nl
071 – 364 3187

Post:
Aon Verzekeringen
t.a.v. Maurice Vink
Postbus 59
2200 AB Noordwijk