Voordelen
 • Verzekeringen afgestemd op risico's voor architecten
 • Uitstekende voorwaarden
 • Scherpe premies
 • Kennis van de branche
 • Vaste contactpersonen
 • Volledig assortiment, dus alle zaken onder één dak
 

Glasverzekering

Met een glasverzekering is al het glas dat dient tot lichtdoorlating aanwezig in vensters en deuren, verzekerd tegen breuk veroorzaakt door een onzeker voorval.

Dekking

Deze verzekering dekt al het glas – inclusief dubbelwandig glas – dienende tot lichtdoorlating, aanwezig in het bij deze polis verzekerde pand, tegen schade door breuk, veroorzaakt door een onzeker voorval. Niet verzekerd is:

 • Geëtst, gebogen, gebrandschilderd en poly-geslepen glas;
 • Schade aan versieringen, schilderingen, letters en dergelijke op het glas aangebracht.

Uitsluitingen

Uitgesloten is schade:

 • Door verbouwing of verzakking van het pand;
 • Door of gedurende verplaatsing, verandering, bewerking of versiering van glas;
 • Door verandering van de lijsten of gebrek aan onderhoud daarvan;
 • Door aardbeving, atoomkernreacties, molest en opzet of goedvinden van verzekerde.

In geval van een gedekte schade wordt:

 • Het gebroken glas zo spoedig mogelijk door ander glas van dezelfde soort en hoedanigheid laten vervangen of
 • De prijs van het glas vermeerderd met de plaatsingskosten in geld vergoed.
 
 

Aon Verzekeringen

bna@aon.nl
071 – 364 3187

Post:
Aon Verzekeringen
t.a.v. Maurice Vink
Postbus 59
2200 AB Noordwijk