Voordelen
 • Concurrerende premies en gunstige voorwaarden
 • Speciaal ontwikkeld voor architecten
 • Makkelijk en snel uw premie berekenen
 • Expertise van Aon
 • Overzichtelijke online polismap
 • Eén aanspreekpunt voor zakelijke én particuliere verzekeringen
 • Ook voor haar medewerkers en hun gezin
 

Milieuschade

Met een milieuschadeverzekering verzekert u het financiële risico van het veroorzaken van verontreiniging aan de bodem, grondwater en het oppervlaktewater. Het schadebedrag door een plotseling optredende calamiteit kan behoorlijk oplopen. Zo kan bijvoorbeeld het opruimen van verontreinigd bluswater na een brand zomaar € 60.000,- kosten. Deze kosten zijn gedekt op een milieuschadeverzekering.

Dekking

De milieuschadeverzekering heeft een zeer brede dekking.

Verzekerd is verontreiniging die het gevolg is van het onvoorzien vrijkomen van gassen, vloeistoffen en/of fijn verdeelde stoffen. Vergoed worden:

 • De kosten van sanering
 • Schade en kosten die het gevolg zijn van de sanering
 • Andere zaakschade als gevolg van de verontreiniging

Verzekerd bedrag

€ 500.000,-

Uitsluitingen

Waarvoor biedt de verzekering geen dekking?
Schade als gevolg van:

 • Merkelijke schuld
 • Genetische schade
 • Onvoldoende milieuzorg
 • Activiteiten van de verhuurder
 • Ondergrondse tanks
 • Motorrijtuigen
 • Vaar- of vliegtuigen
 • Aardbeving en vulkanische uitbarstingen
 • Overstroming

Eigen risico

Het eigen risico bedraagd € 125,- per gebeurtenis.

 
 

Aon Verzekeringen

bna@aon.nl
071 – 364 3187

Post:
Aon Verzekeringen
t.a.v. Maurice Vink
Postbus 59
2200 AB Noordwijk